28.09.2014 – Musica Maxima na 52. BFM – MUSICA ANTIQUA EUROPAE ORIENTALIS

koncert 28 września w GasawieZapraszamy na koncert pt. ” Zapomniane – odzyskane”,  który odbędzie się w ramach 52. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego – Musica Antiqua Europae Orientalis – organizowanego przez Filharmonię Pomorską.

Koncert odbędzie się w Kościele św. Mikołaja, w Gąsawie,
28 września 2014 r., o godzinie: 18:00.

Repertuar koncertu:
J
ózef Zeidler, OffertoriumOmni die dic Mariae”
Anonim
, Benedictus ex Es
Józef Zeidler / František Xaver Brixi, Vesperae ex F / Missa F, cz. Virgam virtutis / Christe
Joseph Haydn [?], Missa C ex Creatione mundi, cz. Benedictus
Marcin Józef Żebrowski, Lauda Sion
Johann Valentin Rathgeber, Alma Redemptoris Mater.

Wykonanie: Musica Maxima

Wprowadzenie do koncertu i opieka merytoryczna: Alina Mądry
Opieka artystyczna: Alina Ratkowska

Dla zainteresowanych Filharmonia organizuje przejazd na koncert autokarem z Bydgoszczy.
Bilety do nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury w Gąsawie przy ulicy Żnińskiej 19 (tel. 52 30 36 244),  w kasie biletowej Filharmonii, www.ebilet.pl oraz godzinę przed koncertem w kościele.

Sanktuarium-Matki-Boskiej-Pocieszenia-p-w-św-Mikołaja-Gąsawa

„Na ziemi pałuckiej, otoczonej wieloma jeziorami położona jest Gąsawa z małym drewnianym kościołem pod wezwaniem św. Mikołaja, nazywanym przez miejscowych mieszkańców „perełką”. Rzeczywiście,  wchodząc do świątyni możemy doznać zachwytu nad pięknem barokowego wystroju.  Obecny kościół wzniesiono w XVII wieku jako jednonawową, bezwieżową, orientowaną budowlę o podwójnej konstrukcji zrębowo-szkieletowej, unikatową w drewnianej architekturze sakralnej Europy, która przetrwała do dnia dzisiejszego. Nie znaczy to, że kościoła w Gąsawie nie było wcześniej.  Domniemywa się, że świątynia była już w XI –XII wieku, choć nie ma na to żadnych dowodów. Pierwsze zachowane przekazy historyczne pochodzą z 1136 i 1145 roku. Parafią od początku istnienia aż do XVIII wieku zarządzali zakonnicy, kanonicy regularni w Trzemesznie. Dzięki ich staraniom w 1388 roku król Władysław Jagiełło nadaje Gąsawie prawa miejskie.  Drewniana zapewne fara, otoczona cmentarzem, wznosiła się przypuszczalnie w miejscu obecnego kościoła. XVI wiek staje się dla miasta okresem rozkwitu, „złoty wiekiem”. Obok kościoła, szkoły parafialnej, szpitala w 1600 roku przeniesiono z Poznania słynne Kolegium Lubrańskiego, jedną z pierwszych szkół humanistycznych w Polsce. Wkrótce po tym powstała koncepcja budowy nowego kościoła farnego. XVII wiek był dla Gąsawy podobnie jak i dla całego naszego kraju burzliwym czasem, rozpoczętym potopem szwedzkim. Drewniana fara szczęśliwie ocalała z pożaru miasta w 1656 roku, przechodzi gruntowny remont, który zakończono 25.09.1674 roku. Po zakończeniu prac ratunkowych, w latach 1705 – 1706 wnętrze kościoła ozdobiła wspaniała barokowa dekoracja malarska. W XVIII wieku kanonicy regularni przekazali do świątyni w Gąsawie przepiękne barokowe ołtarze z wyposażenia klasztornego w Trzemesznie. Po sekularyzacji klasztoru w Trzemesznie w 1793 roku, parafia gąsawska straciła możnego protektora. W latach 1856-1858 do parafii zostaje skierowany proboszcz ks. Teofil Kegel, który przeprowadził gruntowny remont świątyni. Z jego to polecenia na ściany z malowidłami nałożono warstwę tynku, maskującą wybrzuszenia i nierówności. O ich istnieniu zapomniano do naszych współczesnych czasów. W latach 1998-1999 podczas ostatniej restauracji architektury kościoła natrafiono na barokowe malowidła ścienne, które odsłonięto w kilku etapach w latach 2000-2002. Zabytkowe malarstwo ścienne pochodzi z czterech różnych faz chronologicznych. Najstarsze są z XVII wieku. Podczas prac nie doszukano się autorstwa tych pięknych iluzjonistycznych, wielowarstwowych dzieł.  Duże połacie malowideł historycy sztuki i konserwatorzy nazywają arrasami, gobelinami. Obok scen z Ewangelii, szereg postaci świętych, girland z kwiatów i owoców oraz florystyczne kartusze z inskrypcjami. Na naszą uwagę zasługują: XVII-wieczna chrzcielnica z barokowymi elementami; późnogotycka grupa ukrzyżowania na belce tęczowej czy cudowny wizerunek Matki Bożej Pocieszenia w ołtarzu głównym, XVII–wieczne dzieło warsztatu wielkopolskiego. Warto więc odwiedzić Gąsawę i zobaczyć świątynię, leżącą na szlaku pałuckich kościołów, by zachwycić się pięknem dzieła rąk ludzkich na większą chwałę Panu Bogu”.

ks. Piotr Gogolewski

Proboszcz Parafii św. Mikołaja w Gąsawie

Zdjęcie do wpisu pochodzi z :
http://www.mapofpoland.pl/Gasawa,zdjecie,39599,Sanktuarium-Matki-Boskiej-Pocieszenia-p-w-%C5%9Bw-Miko%C5%82aja.html

Opublikowano: 14.09.2014